Категории курсове

 
Информатика и информационни технологии 
 Информатика 9 клас 2017/2018, Стефанов, Нончев, НаковаДостъпът на гости до този курс е разрешен
 Икономическа информатика 12 В клас 2017/2018, Стефанов
 Икономическа информатика 12 клас - 2017/2018 г.
 Информационни технологии 9 кл. 2017/18 Арангелова
 Информационни технологии 9 кл. 2017/2018
 Икономическа информатика 11 клас УП - 2017/2018
 Информационни технологии 8 клас - 2017/2018, Кръстев
 Информационни технологии 10 клас 2017/2018 г.
 Информатика 9 кл. 2017/18 Арангелова
 КЛУБ ПО МУЛТИМЕДИЯ И УЕБ-ДИЗАЙН ПО ПРОГРАМA ТВОЯТ ЧАС
 КЛУБ КОМПЮТЪРЕН ДИЗАЙН НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ по програмата ТВОЯТ ЧАС
 "Математиката - полезна и забавна" по проекта ТВОЯТ ЧАС
Български език и литература 
 ЗИП БЕЛ 11 клас 2017/2018Този курс изисква регистрационен ключ
Английски език 
 Английски език 10 Б клас - Първи чужд езикДостъпът на гости до този курс е разрешен
 Английски език 9 Б клас - Войнов
 Английски език II чужд език- 9 A и 9 Г- Войнов
 Английски език I чужд език-10 Б и 10 В- Войнов
 Английски език II чужд език-10 A и 10 Г- Войнов
 ЗИП Английски език 11 A - Войнов
 Английски език I чужд език-11 Б- Войнов
 ЗИП Английски език 11 Г - Войнов
 Клуб "Английската граматика - предизвикателна и интересна" по проекта ТВОЯТ ЧАС - Войнов
Физика, химия и биология 
 Химия и ООС 10 клас 2017/2018, Д. Горанова
 Химия и ООС 9 клас 2017/2018, Д. Горанова
 Биология и здравно образование 2017/2018- Д. Горанова
 Физика 9 клас
 Физика 10 клас, 2012/13Резюме
 Мета Физика 10 клас
 Мета Физика 9 клас
 ЗИП - Химия и опазване на околната среда - 11 д клас, 2014/2015
 Мета Химия 9 клас
 Биология 12 клас - ЗИПРезюме
 Химия 8 класРезюме
 Физика 8 класРезюме
Икономика и мениджмънт 
 Проектен мениджмънтРезюме
 Финансово-икономически анализ и контрол, Каменарова, 2017-2018
 Икономика на предприятието 11 клас - ТрендафиловаТози курс изисква регистрационен ключ
Предприемачество и мениджмънт 
 Предприемачество 8 клас -Трендафилова
 Статистика 11 класРезюме
 Предприемачество и мениджмънт - 11 клас - Г. НедеваРезюме
 Проектен мениджмънт 12 г, д 2010/2011Резюме
Счетоводство 
 Счетоводство - Петрушкова
 Производствена практика 12 кл. 17/18
 РУП Арабеска 16/17Този курс изисква регистрационен ключ
 Обща теория на счетоводната отчетност
 Обща теория на счетоводството - ПетрушковаРезюме
Проекти 
 Развитие на маркетингови умения в интернационална средаРезюме
Социални науки 
 История и цивилизации 8 клас 2017/2018 - Кръстев
 География и икономика 9 клас 2017/2018 - Кр. Божиков
 География и икономика 8 клас 2017/2018 - Кр. Божиков
 История и цивилизации 8 клас - Велев
 История и цивилизация 10 клас - Велев
 География 10 клас 2016/17 г.